Cục Cảnh sát giao thông: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

11/06/2018
Ngày 11/6/2018, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và quán triệt Chỉ thị số 04/CT-BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng đã luôn phát huy tinh thần “thi đua yêu nước”, lập nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh, giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội… Lực lượng CSGT đã tham mưu cho Bộ Công an, lãnh đạo Công an các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Ngành nghiên cứu xây dựng, báo cáo với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý để lực lượng CSGT hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, đề xuất rất nhiều giải pháp, biện pháp, đồng thời là lực lượng nòng cốt triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, góp phần quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra là kiềm chế và giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trên phạm vi cả nước. Phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông và trên đường thủy nội địa. Từ năm 2003 đến nay, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, nhiều năm gần đây tai nạn giao thông năm sau đều giảm nhiều so với năm trước.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Trung tá Nguyễn Văn Chiêu, Phó trưởng Phòng 10, Cục CSGT.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thuộc Cục CSGT tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, lập thêm nhiều chiến công, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT đã quán triệt Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT–BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phòng trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới của Cục CSGT. Theo đó, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục CSGT phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, cách làm hay, sáng tạo trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, làm cho phong trào thực sự là động lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đơn vị, cá nhân, là tiêu chí để đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải luôn gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân và các phong trào thi đua khác do cấp trên phát động.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, nhằm biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, Cục CSGT đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

 

Duy Hoàng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website