Cục Quản lý xây dựng và doanh trại sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

17/07/2019
Chiều 17/7/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (QLXD&DT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Lê Văn Long, Cục trưởng Cục QLXD&DT chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục QLXD&DT đã bám sát các nội dung Chương trình công tác của Bộ Công an năm 2019; trên cơ sở đánh giá, phân tích, dự báo công việc chung của từng phòng trong đơn vị nên việc triển khai kế hoạch công tác tháng, quý đã luôn được chú trọng. Cục QLXD&DT đã chủ động cập nhật các quy định mới về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà và đất của Nhà nước để bổ sung, thống nhất về nhận thức từ cơ quan quản lý đến cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện dự án đầu tư trong Công an nhân dân, nhằm mục đích thực hiện đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển doanh trại Công an nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Long phát biểu tại Hội nghị.

 

Công tác thẩm định và trình duyệt hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, phát triển nhà đất; quản lý quy hoạch và thiết kế công trình chuyên dùng; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được thực hiện với mục tiêu hồ sơ về đến đâu tiến hành thẩm định trình duyệt ngay đến đó; đồng thời, giải quyết dứt điểm hồ sơ quyết toán công trình tồn đọng, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ xây dựng cơ bản, đạt được nhiều kết quả trong công tác chuyên môn...
 
Cục QLXD&DT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

 

Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Văn Long đề nghị, Cục QLXD&DT tiếp tục tổ chức quản lý triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, danh mục kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2020 phù hợp với chủ trương, định hướng và mục tiêu theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Tiếp tục cải cách hành chính sâu rộng trong công tác quản lý nội bộ, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhà và đất, trong đó cán bộ, chiến sỹ thực hiện đúng Quy chế làm việc, quy trình công tác và quy trình xử lý hồ sơ chuyên môn của đơn vị.
 
Thẩm định trình duyệt hồ sơ đảm bảo yêu cầu về thời gian theo quy định, nâng cao chất lượng thẩm định, đảm bảo cho các đơn vị, địa phương sớm có đủ điều kiện triển khai kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và nhà, đất trong Công an nhân dân; hiệu chỉnh, bổ sung tài liệu phục vụ công tác quy hoạch cơ sở làm việc, doanh trại, cải tạo, sửa chữa công trình... Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác tham mưu về chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn liên quan đến công tác xây dựng cơ bản, nhà, đất trong Công an nhân dân…
 
Hữu Định
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website