Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/05/2020
Ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) trên cơ sở sáp nhập 02 Đảng bộ cơ sở là Cục Quản lý XNC và Cục An ninh cửa khẩu, được Ban Thường vụ Đảng ủy CATW lựa chọn làm đại hội điểm cấp trên cơ sở trong Đảng bộ CATW. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Đại hội. 

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý XNC nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW, Bộ Công an, ngay từ đầu của nhiệm kỳ, Đảng ủy Cục Quản lý XNC và Đảng ủy Cục An ninh cửa khẩu đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trên lĩnh vực quản lý XNC. Ngay sau khi được thành lập mới, Đảng ủy Cục Quản lý XNC đã tập trung chỉ đạo nhanh chóng ổn định và kiện toàn tổ chức bộ máy các Đảng bộ, Chi bộ và đơn vị cấp phòng, cấp đội; đồng thời tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và quản lý Nhà nước trên lĩnh vực XNC, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Nổi bật, Đảng ủy Cục Quản lý XNC đã tham mưu với Đảng ủy CATW trong việc đổi mới, bổ sung, sửa đổi hệ thống chính sách pháp luật về XNC; chủ động tham mưu Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa nội dung các quy định mới về công tác quản lý XNC vào 02 Nghị quyết của Quốc hội, 01 Nghị quyết của Chính phủ; thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 08 nghị định, chỉ thị, quyết định đổi mới cải cách thủ tục hành chính, các quy trình, quy định về công tác quản lý, kiểm soát XNC và tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trong tình hình hiện nay…

Toàn cảnh Đại hội. 

 

Công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, kiểm soát XNC tại các cảng hàng không quốc tế và công tác quản lý cửa khẩu đã góp phần quan trọng trong chủ động phát hiện và ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng XNC để xâm phạm an ninh quốc gia. Công tác đấu tranh phòng, chống XNC trái phép và xử lý vi phạm về XNC được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Cục Quản lý XNC quan tâm, chỉ đạo thường xuyên… Đặc biệt, trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý XNC luôn sẵn sàng trên tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh, chấp nhận thử thách và các nguy cơ lây nhiễm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, được nhân dân, các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Việt Nam. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ; bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý XNC nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Cục Quản lý XNC đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; khẳng định, thành tích và kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng tình với các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nêu trong Báo cáo chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đảng bộ Cục Quản lý XNC tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy CATW về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; nhất là Nghị quyết số 51-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” và tới đây là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII; khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội ngay sau Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý XNC lần thứ I và Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII. 

 
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý XNC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, quyết sách, giải pháp bảo vệ lợi ích, an ninh đất nước, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về XNC. Nâng cao hiệu quả quản lý cửa khẩu, quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động XNC; chủ động nghiên cứu, đẩy nhanh thực hiện các đề án, dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý XNC… Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình hiện nay, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm của Bộ Công an hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19; bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các hoạt động XNC, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý XNC nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ, các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Quản lý XNC tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo, sức chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị. Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên quan tâm nắm bắt, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh không để kéo dài, nảy sinh tư tưởng tiêu cực, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ; tạo sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng làm việc, cống hiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

 

Từ năm 2015 đến nay, toàn Đảng bộ Cục Quản lý XNC có 741 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương các loại; 151 tập thể, 1.169 cá nhân được các cấp tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua. 

 

 

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website