Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

06/08/2020
Ngày 06/8/2020, Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Đại hội.


Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong giai đoạn 2015 - 2018, Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã có bước trưởng thành và phát triển vững chắc, phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Giai đoạn 2018 - 2020, sau khi Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại được thành lập theo mô hình tổ chức mới, mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi tổ chức bộ máy, đảng viên từ các đơn vị sáp nhập đã nhanh chóng đoàn kết, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, có những đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong tham mưu chiến lược với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp, biện pháp đảm bảo lợi ích, chủ quyền an ninh quốc gia và thực hiện các yêu cầu có tính chiến đấu đột xuất, cấp bách. Với những thành tích đạt được trong công tác, chiến đấu, Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng phát triển đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đề ra trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Cục An ninh đối ngoại phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Xác định nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới là phải bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia của dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Đại hội. 


Tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực an ninh đối ngoại, trọng tâm là nắm chắc tình hình, dự báo sát sự biến động của thế giới, khu vực để tham mưu kịp thời những chủ trương, chính sách với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an. Mở rộng công tác đối ngoại, thúc đẩy hiệu quả các cơ chế hợp tác về an ninh; phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng, với Công an các đơn vị, địa phương, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của thế lực thù địch trong điều kiện tình hình mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu, Cục An ninh đối ngoại cần chú trọng xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, là một trong những Đảng bộ đi đầu của lực lượng An ninh. Tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, gắn bó máu thịt với nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, nắm vững pháp luật, tinh thông sắc bén về nghiệp vụ, có kiến thức văn hóa, ngoại ngữ cần thiết, am hiểu về khoa học, công nghệ, có tư tưởng, tác phong và phong cách làm việc chặt chẽ, khoa học và chuyên nghiệp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu đi đầu của thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phức tạp, ko để ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Minh Thư
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website