Đảng bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/07/2020
Trong hai ngày 28 và 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (KTNV) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ngay sau khi Bộ Công an triển khai mô hình tổ chức mới, Cục KTNV được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị là Cục KTNV I và Cục KTNV II. Đảng ủy Cục KTNV đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Đại hội.

 

Nổi bật, Đảng ủy Cục KTNV đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ và triển khai hiệu quả công tác KTNV, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị văn hóa, xã hội của đất nước, các hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ, bảo vệ bí mật nhà nước và công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KTNV...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Đại hội.

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Cục KTNV quan tâm, tăng cường chỉ đạo. Ngay sau khi triển khai mô hình tổ chức mới, Đảng ủy Cục KTNV nhanh chóng chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, kiện toàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng sớm đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Sinh hoạt Chi bộ được duy trì, cải tiến; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đạt hiệu quả tốt. Công tác hậu cần – kỹ thuật được đảm bảo, đáp ứng công tác thường xuyên và chiến đấu của đơn vị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, đảng viên Cục KTNV đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Đảng ủy Cục KTNV cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong bối cảnh tình hình mới, xây dựng Đảng bộ Cục KTNV thực sự trong sạch, vững mạnh, là một trong những Đảng bộ đi đầu của lực lượng An ninh. 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Chú trọng việc xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên nắm bắt, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, khơi dậy khát vọng làm việc, cống hiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

 

Việt Cường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website