Đảng bộ Khối V: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7

11/09/2013
Ngày 11/9/2013 tại Hà Nội, Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (khối V) phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định, những nội dung Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.


 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.Vì vậy, các cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ các đơn vị khối V cần nhận thức rõ tầm quan trọng của Hội nghị này, phải nghiêm túc học tập, quán triệt đầy đủ tinh thần và nội dung của Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị Trung ương 7, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác, đồng thời phải tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp chủ động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của 5 chuyên đề của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), làm rõ thêm một số vấn đề trong nội dung Nghị quyết mà cán bộ, đảng viên quan tâm./.
 

 

Hồng Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website