Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Quán triệt Quy định số 92-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam

25/10/2012
Ngày 25/10/2012, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 92-QĐ/TW, ngày 15/5/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tổ chức đảng trong Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.  

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; lãnh đạo Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; đại diện lãnh đạo các đơn vị làm công tác Đảng Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

 

Thượng tướng Trần ĐạiQuang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương cùng các đại biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dương, Vụ trưởng Vụ tổ chức- Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu nội dung Quy định số 92-QĐ/TW, ngày 15/5/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam và Hướng dẫn số 14-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 92 của Bộ Chính trị; đồng thời giải đáp, trao đổi các nội dung mà đại biểu nêu ý kiến trong phần thảo luận.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các Ban xây dựng đảng Trung ương đã quan tâm phối hợp, giúp đỡ Đảng uỷ CATW thời gian qua; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ trong thời gian tới và khẳng định: Thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, những năm qua, tổ chức đảng trong CAND đã không ngừng được củng cố và hoàn thiện. Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng được phát huy, các cấp uỷ đảng thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Quy chế làm việc được xây dựng, thực hiện nghiêm túc, giúp cấp uỷ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị, từng bước phân định rõ hơn sự lãnh đạo của cấp uỷ với sự điều hành của thủ trưởng chuyên môn. Sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng, thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc cấp uỷ cơ bản được củng cố, kiện toàn theo hướng tập trung, thống nhất và chuyên sâu.

Bên cạnh những ưu điểm, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW cũng nêu ra những khuyết điểm, tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Để quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 92 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW yêu cầu các Đảng uỷ Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an tỉnh, thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức Hội nghị quán triệt đến cán bộ chủ chốt trong đảng bộ và đến cán bộ, đảng viên qua sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức quán triệt phải đảm bảo chất lượng, nghiêm túc, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ. Cần kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy; hướng dẫn các cấp ủy sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, của bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên trong lãnh đạo các mặt công tác của các đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy; nghiên cứu đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ trong CAND, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong CAND phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết. Mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên, trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ...

Cấp ủy các cấp trong CAND cần chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; gắn việc củng cố, kiện toàn tổ chức đảng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế… /.
 

Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website