Đảng ủy Thanh tra Bộ Công an: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

29/10/2012
Ngày 27/10/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự Hội nghị.   

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 

Báo cáo tự kiểm điểm nêu rõ: Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra  Bộ Công an đã quan tâm sâu sắc, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo; củng cố, kiện toàn, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra Công an nhân dân (CAND). Hoạt động thanh tra được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được là cơ bản, báo cáo cũng nêu ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nêu rõ Hội nghị kiểm điểm TPBVPB của Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW; đánh giá đầy đủ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Bộ Công an cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng; nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thanh tra CAND trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, đẩy mạnh công tác thanh tra cơ bản, tổ chức tốt công tác thanh tra CAND ngang tầm nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý các mặt công tác Công an…/.
 

Xuân Trường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website