Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

31/07/2013
Chiều 31/7/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã họp Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) và Lễ ký chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó trưởng Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan…

 Năm 2012, Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” các cấp tiếp tục được kiện toàn, củng cố; đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Liên tịch. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn toàn dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự; vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phong trào trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản mang tính xã hội hoá được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả; phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật…
 
Đại tướng Trần Đại Quang và đồng chí Vũ Trọng Kim ký Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới".

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những kết quả Ban chỉ đạo thực hiện trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn khẳng định công tác vận động quần chúng là một trong những biện pháp chiến lược, cơ bản, làm nền tảng cho các biện pháp khác và toàn bộ hoạt động của lực lượng CAND.  Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên đã khẳng định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về đẩy mạnh trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an phối hợp cùng Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Ký Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” là bước cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng một cách đúng đắn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Tại buổi làm việc, Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên đã Ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”./.

 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website