Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

06/06/2012
Ngày 6/6/2012 tại Hà Nội, Vụ Pháp chế - Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thiếu tướng, GS,TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị và trực tiếp giới thiệu nội dung Pháp lệnh.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cục tham mưu, nghiệp vụ,  phòng pháp chế, thanh tra và cán bộ làm công tác pháp chế, nghiên cứu, triển khai thi hành pháp luật thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và Thanh tra Bộ Công an.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới, ngày 30/6/2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XII đã thông qua Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Ngày 5/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 25 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh trên và Nghị định số 26 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tiếp đó, ngày 29/5/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư số 30 và Thông tư số 31 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 25 và 26 của Chính phủ.

Pháp lệnh được ban hành gồm 6 chương, 38 điều đã khắc phục những hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời tạo ra công cụ sắc bén để đấu tranh phòng, chống tội phạm, thể hiện ở việc xây dựng một hệ thống các quy định mang tính phòng ngừa sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào việc phạm tội; hình thành chế định nhằm tạo thuận lợi cho lực lượng thực thi công vụ sử dụng vũ khí đúng quy định của pháp luật để trấn áp tội phạm; quy định rõ về các loại vũ khí nhằm tạo ra cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi phạm tội liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh, để pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm, thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành tới mọi tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu và tuân thủ đúng pháp luật, trong đó cần lưu ý một số vấn đề như các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Pháp lệnh; việc sở hữu vũ khí thô sơ của các cá nhân; trường hợp phải nổ súng khi thi hành nhiệm vụ độc lập…
 

An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website