Diễn đàn thực tiễn và nhân văn trong lĩnh vực giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

09/04/2012
Ngày 12/10/2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với Tạp chí Khoa học Quản lý và giáo dục tội phạm (KHQL&GDTP) thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an kỳ hạn 3 tháng/kỳ.

Việc xuất bản Tạp chí KHQL&GDTP là một sự kiện quan trọng, là nơi chuyển tải các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đến với cán bộ, chiến sĩ CAND công tác ở trại giam, cơ sở giáo dục, trại tạm giam, nhà tạm giữ cũng như các đơn vị công an địa phương trong toàn quốc. Tạp chí cũng là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi thông tin kết quả nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá hòa nhập cộng đồng; chia sẻ kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong công tác thi hành an hình sự; là tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường CAND. Tạp chí góp phần uốn nắn, phê phán những nhận thức lệch lạc, việc làm sai trái và đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam.

Ngày 13/7/2011, Tạp chí KHQL&GDTP đã được cấp phép xuất bản số chuyên đề “Giáo dục hướng thiện và hòa nhập cộng đồng” được phát hành công khai, kỳ hạn xuất bản 3 tháng/kỳ. Sự ra đời của chuyên đề sẽ là diễn đàn để các cơ quan, ban, ngành, tổ chức và những người có trách nhiệm, có tâm huyết cùng tham gia nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp những cách làm hiệu quả trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời cũng là nơi để người có quá khứ lầm lỗi bày tỏ nỗi niềm khát vọng hoàn lương và ước muốn được cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng để họ tạo lập niềm tin, sống hướng thiện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội và giúp cho bạn đọc có cách nhìn khách quan về những người đang cố gắng hoàn lương

Đến nay, Tạp chí KHQL&GDTP đã phát hành 05 kỳ tạp chí lưu hành nội bộ và 2 kỳ chuyên đề phát hành công khai với nội dung phong phú, đẹp về hình thức, đáp ứng được yêu cầu của người đọc, bước đầu khẳng định được vai trò, vị trí trên lĩnh vực tuyên truyền của tạp chí chuyên ngành./.
 

H.G
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website