ĐUCATW tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW

16/01/2014
Ngày 15/1/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (ĐUCATW) tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân (CAND) và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong ĐUCATW và lãnh đạo Bộ Công an…

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được ĐUCATW, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, thống nhất, đồng bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần làm giảm sai phạm; sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn thể ngày càng đi vào nề nếp; ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ nhân dân, lễ tiết, tác phong, tinh thần, thái độ của cán bộ, chiến sỹ khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân ngày càng chuyển biến tiến bộ tốt hơn. Chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể quần chúng được nâng cao; đảng viên trẻ, đoàn viên, hội viên có ý thức hơn trong học tập, rèn luyện và phấn đấu, tích cực hơn trong công tác chuyên môn, trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng tổ chức đảng, tổ chức quần chúng ngày càng vững mạnh.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội trinh sát đặc nhiệm (A32).Xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, chiến sỹ nêu gương dũng cảm, kiên quyết tấn công các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, luôn phấn đấu củng cố và tạo niềm tin, hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng trong lòng nhân dân. 3 năm qua, đã có 41 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, 477 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Từ năm 2011 đến nay, có trên 60.000 lượt tập thể, cá nhân cán bộ Công an được các cấp khen thưởng và 07 tập thể, 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Tại Hội nghị này, Đội trinh sát đặc nhiệm (A32) – Tổng cục phản gián, nay là Tổng cục An ninh II và Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp – Tổng cục An ninh II được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì. Những thành tích, chiến công, kể cả những hy sinh, mất mát trên đã góp phần nâng cao sức mạnh của CAND để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước thành công.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn và chia sẻ những hy sinh, mất mát của cán bộ, chiến sỹ CAND, nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ngày hôm nay.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp.Chủ tịch nước đã phân tích sâu sắc tình hình và những nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND, theo đó nhấn mạnh, thời gian tới, bên cạnh những mặt thuận lợi cần tranh thủ phát huy; tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hoạt động của các loại tội phạm gia tăng. Ở trong nước, những hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục, có mặt phát sinh mới đang tác động đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung, cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng. Do vậy, cuộc đấu tranh chống các lực lượng thù địch và các loại tội phạm để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Hơn lúc nào hết, lực lượng CAND phải luôn thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ kính yêu đã dạy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, nghiệp vụ tinh thông, mưu trí, dũng cảm để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.Chủ tịch nước thống nhất cao với những giải pháp đã nêu trong Báo cáo của ĐUCATW tại Hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

Một là, phải tiếp tục coi trọng việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, ý nghĩa của 6 điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách, hình ảnh người chiến sĩ CAND - Công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và với việc triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng, đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích nhưng thiếu thực chất, để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị.

Hai là, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng CAND; chỉ đạo các các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, giúp đỡ và vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ lực lượng CAND, tạo nhiều điều kiện thiết thực hơn nữa để cán bộ, chiến sĩ Công an thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy và luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, với việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tổ chức các hình thức thích hợp để nhân dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của lực lượng Công an. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình, nhiệm vụ, những khó khăn, thách thức, những thành tích, chiến công của lực lượng CAND, những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an tiêu biểu, dũng cảm để các ngành, các cấp và toàn dân biết, qua đó mà ra sức giúp đỡ, tin yêu CAND nhiều hơn. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tổ chức để đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Bốn là, những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ngày hôm nay không chỉ là niềm vinh dự lớn của các đồng chí và đơn vị được trao tặng mà còn là sự khẳng định, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với sự trung thành, tận tụy, hết lòng vì Đảng, vì dân của lực lượng CAND. Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ còn rất phức tạp, tội phạm luôn tìm mọi cách để tác động, lôi kéo, mua chuộc hòng lung lạc ý chí, làm tha hóa phẩm chất, làm phai nhạt lý tưởng của cán bộ, chiến sỹ CAND nếu như cán bộ, chiến sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị và phẩm chất, đạo đức. Cá biệt có những cán bộ, chiến sĩ mắc phải sai lầm, khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự nhưng đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Quá trình đấu tranh kiên quyết với những sai lầm, khuyết điểm, càng làm tôn vinh uy tín của lực lượng CAND, càng thể hiện bản lĩnh chính trị và khẳng định lực lượng CAND luôn xứng đáng là nòng cốt vững chắc trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ lợi ích sống còn của đất nước. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với tinh thần đó, các đồng chí sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng thời luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí trong ĐUCATW.Thay mặt ĐUCATW, Bộ Công an và những tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý, Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND; nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước để quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Bộ trưởng Trần Đại Quang hứa với đồng chí Chủ tịch nước, với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, không dao động trước sự tấn công, phá hoại, lôi kéo, tha hóa, đả kích và bôi nhọ của các thế lực thù địch, phần tử xấu và tội phạm, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, khách quan mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm theo tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân để mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho lực lượng CAND./.
 

An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website