Giao ban công tác tư tưởng quý IV/2013 trong lực lượng CAND

07/01/2014
Ngày 07/01/2014, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng Quý IV/2013. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an.

Báo cáo tình hình và kết quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND quý 4/2013 nêu rõ: Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ và Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2013; tổng kết công tác năm, bình xét các danh hiệu thi đua về chính quyền và công tác Đảng đối với tập thể, cá nhân; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy Đảng trong CAND tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI)…

 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu ý kiến tại Hội nghị giao ban công tác tư tưởng Quý IV/2013.


Các ý kiến tại Hội nghị khẳng định, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND thời gian qua vẫn cơ bản ổn định, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã quan tâm chỉ đạo nhiều hoạt động trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ ngay từ cơ sở. 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đánh giá cao những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác chính trị tư tưởng thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai chương trình công tác Công an năm 2014 theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng; tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa XI), Hiến pháp 1992 sửa đổi và một số Luật mới ban hành. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2011-2015. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình CAND tập trung tuyên truyền về học tập triển khai thực hiện Hiến pháp sửa đổi năm 2013, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, về gương người tốt, việc tốt của lực lượng CAND; tiếp tục có tin bài, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đòi đa nguyên, đa đảng, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng…
 
Thanh Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website