Giao ban định kỳ ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ

15/09/2013
Ngày 14/9/2013, tại TP Hồ Chí Minh, Thường trực ba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ để đánh giá tình hình, kết quả công tác và trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động của ba Ban chỉ đạo. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đồng chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thời gian qua, Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo ba Ban chỉ đạo trình bày Báo cáo việc thực hiện Quy định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 97-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, người lao động ở các Ban chỉ đạo; Báo cáo về tính cấp thiết của liên kết vùng và dự thảo Quy chế liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng tham luận của các thành viên ba Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương và các đồng chí đại biểu...
 

Đại tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại Hội nghị.


Kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Thời gian qua, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành kịp thời xây dựng chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, các dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn; tăng cường lực lượng, cán bộ cho Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở các vùng dân tộc thiểu số; chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phân tích và dự báo tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp, đối sách chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm.

Trong thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, chú trọng đến các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc; đặc biệt quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chăm lo công tác đào tạo cán bộ, ưu tiên đào tạo, tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, tạo chuyển biến tích cực về cơ cấu giữa các dân tộc.../.                 

 

Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website