Hội đồng Tư vấn đặc xá xét duyệt danh sách đề nghị đặc xá

22/08/2013
Ngày 19/8/2013, Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2013 đã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá chủ trì cuộc họp. Tham dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực cùng các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá.

Quán triệt mục đích, yêu cầu và và nội dung cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh nhân đạo và khoan hồng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chính vì vậy, Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện Luật Đặc xá nhằm thể chế hoá chính sách nhân đạo, khoan hồng, giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại cuộc họp.


Những năm qua, công tác đặc xá đã góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao. Điều đáng quan tâm nhất là tỷ lệ tái phạm của người được đặc xá thấp hơn rất nhiều so với người được tha tù trong trường hợp bình thường. Điều đó cho thấy tính đúng đắn, hiệu quả về mặt chính trị, kinh tế, xã hội trong chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về đặc xá; là cơ sở quan trọng để đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ xem xét các hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, không để sót lọt. Cùng với việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các ngành, các cấp cần quan tâm đến công tác hậu đặc xá (tái hòa nhập cộng đồng), trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân để xoá bỏ mặc cảm, kỳ thị đối với người được đặc xá, đồng thời làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng./.
 

Thanh Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website