Hội nghị Ban duyệt Bách khoa thư Công an nhân dân Việt Nam

16/01/2013
Ngày 16/1/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ban duyệt Bách khoa thư Công an nhân dân (CAND) Việt Nam. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Trường CAND, các đơn vị chức năng Bộ Công an.  

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.   

 

Ngày 14-8-2006, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị về việc biên soạn Bách khoa thư CAND Việt Nam. Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng, Ban Biên tập thực hiện Bách khoa thư CAND Việt Nam đã thực hiện được nhiều công việc  quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình biên soạn, đảm bảo cho thành công của công trình. Đã tiến hành hình thành các Ban Chỉ đạo, Ban Duyệt, Ban Biên soạn chuyên ngành lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Bộ đến Công an các đơn vị; hoàn thành Bảng mục từ tổng hợp – bộ khung cơ bản của Bộ Bách khoa thư CAND với sự đóng góp trí tuệ của toàn ngành; hệ thống phương pháp luận và phương pháp biên soạn được nghiên cứu, xây dựng từ sự học hỏi, đúc kết trí tuệ trong lực lượng CAND và tiếp thu từ các cơ quan khoa học ngoài lực lượng CAND.

 Để có cơ sở cho việc thiết kế tổng thể công trình Bách khoa thư CAND, Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã tiến hành nghiên cứu chuyên đề trọng điểm cấp Bộ “Xây dựng phương pháp luận biên soạn và thiết kế tổng thể Bách khoa thư Công an nhân dân Việt Nam”. Chuyên đề đã kế thừa những tri thức của các tác giả trong và ngoài nước về bách khoa thư nói chung, kết hợp với hệ thống tri thức của lực lượng CAND để xây dựng hệ thống phương pháp luận đặc thù trong biên soạn Bách khoa thư CAND…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều kiến nghị, đề xuất để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Bách khoa thư CAND trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị.   
     

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những kết quả Ban Biên tập, Ban Biên soạn chuyên ngành Bách khoa thư CAND đã đạt được trong những năm qua. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Biên soạn Bách khoa thư CAND là một chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đây là một công trình khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác lý luận cơ bản cũng như thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Việc hoàn thành và xuất bản trọn bộ Bách khoa thư CAND Việt Nam không chỉ có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp khoa học của ngành Công an, mà còn là niềm tự hào của chúng ta trong phát triển, hoàn thiện lý luận bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Trong thời gian tiếp theo, các Ban Biên soạn chuyên ngành Bách khoa thư CAND cần tập trung xây dựng kế hoạch biên soạn một cách cụ thể, đảm bảo tiến độ và chất lượng biên soạn các mục từ được phân công. Ban Biên tập Bách khoa thư CAND khẩn trương thẩm định đề cương và biên tập mục từ và thông báo kết quả sớm cho Ban Biên soạn chuyên ngành để chủ động chỉnh lý, tổ chức biên soạn. Bên cạnh đó, Bộ phận thường trực giúp việc cần thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình, kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình biên soạn Bách khoa thư CAND để kịp thời chỉ đạo, giải quyết nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình khoa học…/.
                                   
 

Linh Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website