Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66: “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2011.

07/01/2011
Sau 2 ngày làm việc tập trung, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66 đã hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra. Chiều 5/1, Đại tướng Lê Hồng Anh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an  phát biểu tổng kết Hội nghị.

     Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định, Hội nghị  đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng trong công tác Công an. Hội nghị rất vinh dự được đồng chí  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và phát biểu chỉ đạo định hướng đối với công tác Công an. 

     Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011, Bộ trưởng chỉ rõ: Sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất  Nghị quyết Đảng ủy Công an TW và Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2011. Chú trọng thực hiện có hiệu quả những công tác  trọng tâm, đột phá; xây dựng và triển khai thực hiện tốt đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020, thực hiện nghiêm túc chủ trương tăng cường cho Công an cấp huyện, cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  trong tình hình mới.

     Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, điều lệnh, ý thức chấp hành mệnh lệnh trong lực lượng CAND, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm với công việc, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với nhân dân. Củng cố, tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. "Cần nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Làm tốt công tác này sẽ tạo thế trận phòng ngừa xã hội vững chắc và đó là nền tảng để triển khai các mặt công tác Công an".

     Về những công việc cần làm ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Lê Hồng Anh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát  huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo  trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bảo đảm an ninh  trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão. Công an các đơn vị, địa phương cần có kế hoạch cụ thể để cán bộ, chiến sĩ ứng trực, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức thăm hỏi các gia đình có công, thương binh, gia đình liệt sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

 

        Bộ trưởng Lê Hồng Anh  nhấn mạnh, năm 2011 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, năm đầu quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiến hành bầu cử HĐND các cấp, bầu cử Quốc hội khoá XIII và triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Nhiệm vụ công tác Công an năm 2011 rất nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức mới. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Đảng bộ Công an TW lần thứ V và Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2011, Công an các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh  thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Trung tâm thông tin báo chí Bộ Công an
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website