Hội nghị công tác Pháp chế và tập huấn chuyên sâu Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

25/06/2012
Sáng 25/6/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị công tác pháp chế và tập huấn chuyên sâu về Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.  

Đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có báo cáo viên pháp luật thuộc các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế, công tác điều tra tội phạm của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảng viên pháp luật các Học viện, Trường trong Công an nhân dân (CAND).

 

Các đại biểu dự Hội nghị công tác Pháp chế và tập huấn chuyên sâu Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.


Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến tổ chức và hoạt động của pháp chế trong CAND. Các tổ chức pháp chế trong CAND đã được củng cố và kiện toàn; chất lượng cán bộ làm công tác pháp chế từ Bộ đến Công an các địa phương đã từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao vị thế của Công an Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 4/7/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước. Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN ngày 30/6/2009 phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; theo đó Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước từ ngày 18/9/2009. Để thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong cam kết cùng cộng đồng quốc tế chống tham nhũng, ngày 12/5/2009, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 21/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 2708/QĐ-BCA-V19 ngày 15/7/2010 ban hành Kế hoạch chi tiết việc thực hiện trong lực lượng Công an nhân dân.

Hội nghị đã quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an hướng dẫn thi hành về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong CAND, các văn bản chỉ đạo các quy định của Công ước và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thi hành Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; trong đó, có nhiều vấn đề mới, có ý nghĩa quan trọng về tổ chức pháp chế và chế độ, chính sách nhằm thu hút nhân tài, khuyến khích, động viên những người làm công tác pháp chế, giúp lãnh đạo Công an các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống, những vấn đề mới về pháp luật liên quan đến an ninh trật tự và phòng, chống tham nhũng./.
 
.

Tuấn Hải
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website