Hội nghị giao ban báo chí- xuất bản CAND năm 2012

29/05/2012
Sáng 28/5/2012, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí- xuất bản Công an nhân dân (CAND) năm 2012. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì giao ban. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo chủ quản và cơ quan báo chí - xuất bản trong toàn lực lượng CAND.

Báo cáo của Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an khẳng định: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng thông tin - tuyên truyền, thời gian qua báo chí - xuất bản CAND đã phản ánh kịp thời sâu sắc và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong đời sống xã hội. Trước những đòi hỏi mới, báo chí - xuất bản CAND cần thể hiện tính chiến đấu cao, tính định hướng sâu sắc, lên án các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội; nhằm mục đích củng cố niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ chế độ và sự nghiệp cách mạng.

Một yêu cầu vừa thiết thực, vừa cấp bách đối với báo chí- xuất bản CAND là: Chủ động và tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, làm cho cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân quán triệt sâu sắc và nhất trí cao với đường lối chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Muốn vậy, báo chí CAND cần tăng cường các bài viết, tích cực và chủ động góp phần vào cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận, vạch trần thủ đoạn âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thẳng thắn cho rằng: “Báo chí - truyền hình - xuất bản CAND là một lực lượng mạnh, rất hùng hậu, nhưng sự đóng góp cần phải tương xứng hơn!”. Về chất lượng nội dung, Thiếu tướng Trần Bá Thiều đặt vấn đề “người dân đã coi báo chí CAND là lựa chọn hàng đầu hay chưa so với các tờ báo có vị thế chính trị - xã hội lớn khác trong cả nước?”. Nêu lên những đòi hỏi mới, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng nói đến “độ sắc bén” của báo chí – xuất bản CAND, trong đó cần có thêm nhiều bài viết có giá trị mang tính định hướng dư luận, phản bác lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đặc biệt lưu ý trách nhiệm định hướng dư luận đối với các nhật báo ngành công an, trong đó có Báo An ninh Thủ đô. “Độ cống hiến của báo chí CAND rất lớn, nhưng báo chí - truyền hình - xuất bản CAND cần nâng cao chất lượng nội dung, sâu sắc và thuyết phục hơn!”- Thiếu tướng Trần Bá Thiều nêu yêu cầu.

Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng cũng nêu yêu cầu, các cơ quan báo chí- xuất bản CAND cần thực hiện phương châm phát triển phải đi đôi với quản lý; tiếp tục đổi mới về hình thức thể hiện, phương thức sao cho thực sự gần gũi với nhân dân, đi vào lòng dân và thực tiễn của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay.

Đòi hỏi bức thiết từ thực tế là báo chí- xuất bản CAND cần tăng cường tuyên truyền các hoạt động ở cơ sở, giảm bớt những tuyên truyền mang tính hình thức, nặng về “lễ lạt”, “hiếu hỉ”, tăng cường tính chiến đấu, tính nhân văn. Từ hình ảnh, ngôn ngữ, các tình huống sao cho gần gũi với nhân dân, thể hiện tính Chân- Thiện- Mỹ.
 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu lên những đòi hỏi mới đối với lực lượng báo chí – xuất bản CAND, giữa bối cảnh đất nước đối mặt với không ít khó khăn thách thức và nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đặt ra những yêu cầu mới. Mọi hoạt động báo chí- xuất bản CAND không được coi nhẹ ý nghĩa chính trị, giá trị văn hóa thẩm mỹ và chức năng tuyên truyền, giáo dục cũng như tính định hướng dư luận xã hội”.

Đồng chí Thứ trưởng Bùi Quang Bền chỉ rõ, cần “chống biểu hiện xa rời mục tiêu chính trị, mơ hồ lệch lạc về nhận thức, thương mại hóa hoạt động xuất bản- báo chí”. Đối với những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân, Trung tướng Bùi Quang Bền yêu cầu các cơ quan báo chí - xuất bản CAND tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để mọi người dân hiểu rõ và thực hiện. Trong đó, báo chí - xuất bản CAND cần thông tin, nhận rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, để nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa. Những tin, bài phản ánh, bình luận một số vấn đề nhạy cảm, phức tạp thì phải cân nhắc lợi- hại, nhạy bén, sắc sảo, vì mục tiêu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, cho đất nước.

Đối với những hiện tượng tiêu cực trong lực lượng, Thứ trưởng Bùi Quang Bền chỉ rõ: Báo chí Công an vẫn phải phê phán, nhưng không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của lực lượng vũ trang. Phê bình và tự phê bình trong lực lượng tuyệt đối không sơ hở, không để kẻ địch và các phần tử cơ hội lợi dụng báo chí - xuất bản CAND thực hiện những âm mưu, ý đồ xấu. Muốn vậy, đội ngũ những người làm công tác báo chí - xuất bản CAND một mặt luôn thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình là người chiến sĩ công an chiến đấu trên mặt trận văn hóa tư tưởng, mặt khác không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, cũng như tác phong và đạo đức chuẩn mực, đáp ứng những đòi hỏi trong tình hình mới./.
 

Đức Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website