Hội nghị giao ban Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và Văn phòng Bộ Công an thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP

04/04/2012
Ngày 04/4/2012, tại Hà Nội, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp tham mưu giúp Thủ trưởng hai Bộ trong chỉ đạo thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quý I và phương hướng công tác quý II/2012. 

Đồng chí Thiếu tướng Hà Ngọc Hoa, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến; đồng chí Đại tá Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Cục Tác chiến và Văn phòng Bộ Công an.

 
Các đại biểu dự Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP 


Trong quý I/2012, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và Văn phòng Bộ Công an đã chủ động phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng đã chủ động tích cực, đi vào nề nếp và có bước phát triển; góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.


Về phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2012, Cục Tác chiến và Văn phòng Bộ Công an xác định tiếp tục tăng cường công tác phối hợp phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo các giải pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của các đơn vị, địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp Thủ trưởng hai Bộ chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website