Hội nghị hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

16/01/2013
Ngày 16/01/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI” trong Đảng bộ Công an Trung ương. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; các trường CAND; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nêu rõ: Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo. Hội nghị đã thông qua 2 Nghị quyết và 3 Kết luận quan trọng; Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về; Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Quyết định thành lập Ban Kinh tế Trung ương; thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong Đảng bộ Công an Trung ương nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của các Kết luận và Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhất là các quan điểm về: Chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ trong tình hình hiện nay. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán các nhận thức lệch lạc; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trong CAND phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, gắn với triển khai chương trình công tác Công an năm 2013 và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, đơn vị, nhất là việc chỉ đạo triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các hoạt động vui Xuân, đón Tết của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung trọng tâm và phương pháp truyền đạt 05 chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI./.


 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website