Hội nghị quán triệt, thực hiện Luật lưu trữ trong Công an nhân dân

08/11/2013
Sáng 08/11/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, thực hiện Luật lưu trữ trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo; cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng...

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác văn thư hành chính, lưu trữ trong lực lượng CAND. Quán triệt những văn bản của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý về công tác này trong toàn lực lượng Công an. Từng lĩnh vực công tác văn thư hành chính, hồ sơ lưu trữ trong từng giai đoạn cách mạng, lãnh đạo Bộ Công an đều có Chỉ thị, Thông tư để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tập huấn rất cụ thể, kịp thời đến cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác này. Chính vì vậy công tác văn thư, hồ sơ, lưu trữ trong Công an đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn, đã phục vụ kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy Công an các cấp.

 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị lãnh đạo Công an các cấp, đến cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác lưu trữ quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật lưu trữ năm 2011; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Nội vụ và Bộ Công an về thi hành Luật lưu trữ. Giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ tài liệu lưu trữ là sản phẩm, kết quả hoạt động trí tuệ, là tài liệu quý giá của ngành, của Quốc gia. Thứ trưởng Thường trực yêu cầu lãnh đạo Công an các cấp phải có kế hoạch rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những yếu kém, bất cập trong công tác lưu trữ, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định. Quan tâm xây dựng lực lượng làm công tác hồ sơ lưu trữ trong các cấp Công an đủ về số lượng và nâng cao hơn nữa về chất lượng; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn bằng nhiều hình thức cho cán bộ làm công tác lưu trữ trong lực lượng.

Tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin tiên tiến vào công tác hồ sơ lưu trữ, đảm bảo tuyệt đối an toàn quá trình lưu trữ, đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng nhanh nhất, kịp thời nhất cho các yêu cầu công tác và chiến đấu. Tạo mọi điều kiện về chủ trương, chính sách, cơ sở vật chất để công tác hồ sơ lưu trữ trong CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

Hội nghị quán triệt Luật Lưu trữ trong CAND

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Cục trưởng cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ và các văn bản liên quan; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an quán triệt Chỉ thị 04 của Bộ Công an về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác lưu trữ trong lực lượng CAND; Thông tư quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển giao xử lý, phát hành và quản lý văn bản, lập danh mục hồ sơ trong lực lượng CAND; Thông tư quy định về công tác hồ sơ lưu trữ văn bản hành chính quản lý nhà nước trong lực lượng CAND./.

 

Tuấn Huy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website