Hội nghị Sỹ quan liên lạc Cảnh sát các nước có Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

20/02/2014
Sáng 20/2/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sỹ quan liên lạc Cảnh sát các nước có Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Thời gian qua, hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhất là tội phạm ma túy, rửa tiền, mua bán phụ nữ trẻ em, lừa đảo, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình trên đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức với lực lượng Cảnh sát PCTP trong công tác đấu tranh PCTP, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát PCTP, một mặt tham gia có trách nhiệm vào các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là các tổ chức, hiệp hội thực thi pháp luật mang tính quốc tế như Interpol, Aseanpol, các cơ quan về PCTP và ma túy của Liên hợp quốc; tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Mặt khác, đã chủ động tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế đấu tranh PCTP với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài tại Việt Nam (thông qua nhiều hình thức khác nhau như đầu mối sỹ quan liên lạc, Văn phòng đại diện các cơ quan thực thi pháp luật các nước tại khu vực hoặc tại Việt Nam, Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam) để trao đổi, xử lý thông tin, phối hợp điều tra, xác minh, thực hiện các yêu cầu về tương trợ tư pháp và truy bắt, dẫn độ tội phạm. Từ đó, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, nâng cao uy tín và vị thế của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát PCTP nói riêng trong khu vực và trên thế giới.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị Sỹ quan liên lạc Cảnh sát các nước có Văn phòng đại diện tại Việt Nam.


Hội nghị là diễn đàn để các đơn vị chức năng Việt Nam và Sỹ quan liên lạc Cảnh sát các nước có Văn phòng đại diện tại Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh PCTP xuyên quốc gia; đánh giá kết quả hoạt động hợp tác song phương, đa phương trong thời gian qua. Đồng thời, thảo luận về những vấn đề bất cập, vướng mắc trong cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin giữa các bên liên quan; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác PCTP xuyên quốc gia trong thời gian tới.../.
 

Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website