Hội nghị Thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an

14/09/2012
Ngày 14/9/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Quán triệt, hướng dẫn tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương (TW). 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội nghị; Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW phát biểu tại Hội nghị.


Từ ngày 29/8 đến 31/8/2012, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã tiến hành kiểm điểm theo trình tự: Tập thể trước, cá nhân sau; Các ý kiến phát biểu đều được chuẩn bị kỹ, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, trên cả 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết TW 4. Không khí thảo luận dân chủ, nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn, xây dựng.

Sau 3 ngày dự Hội nghị kiểm điểm, Tổ công tác Ban chỉ đạo TW4 đã thống nhất đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã đạt được yêu cầu như quy định của Bộ Chính trị.

Sau khi đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI);  Hội nghị đã quán triệt, hướng dẫn một số vấn đề về nội dung, cách thức, phương pháp, trình tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công an TW; Báo cáo tình hình kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) trong Đảng bộ Công an TW.

Để giúp người đứng đầu cấp ủy nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong quá trình chuẩn bị tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW nhấn mạnh: Việc chuẩn bị tổ chức kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ cấp ủy phải chu đáo, nghiêm túc, thận trọng; tiếp thu các ý kiến góp ý của tổ chức đảng và cá nhân, góp ý của các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Tổ chức cho các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các nội dung Nghị quyết đã nêu gắn với 19 điều đảng viên không được làm, 11 điều cán bộ chiến sĩ Công an không được làm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được tiến hành nghiêm túc, tự giác, trung thực, khách quan, với phương châm cùng giúp nhau tiến bộ, vì sự trong sạch, lớn mạnh của mỗi tổ chức, cá nhân và sự nghiệp chung của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW cũng đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, cùng tập thể cấp ủy tổ chức thành công hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các ủy trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI); đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, góp phần cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.
 

Xuân Trường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website