Hội nghị Tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Khẩu hiệu hành động trong Công an nhân dân

29/03/2014
Sáng 28/3/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và 2 năm thực hiện Khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện 226 tập thể và 180 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng...

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND cơ bản đạt được những mục tiêu và kết quả quan trọng, đó là: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức rõ ví trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động và việc đề ra Khẩu hiệu hành động trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Việc tổ chức Cuộc vận động và thực hiện Khẩu hiệu hành động thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, chỉnh huấn, chỉnh quân sâu rộng trong toàn lực lượng, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và XDLL CAND. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trật tự, kỷ cương ngày càng được siết chặt; tinh thần trách nhiệm và hiệu quả các mặt công tác được nâng lên. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tuân thủ quy trình, quy chế công tác; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết tác phong, quan hệ giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên. Xuất hiện hàng nghìn tấm gương cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm hy sinh, cương quyết tấn công tội phạm, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Khẩu hiệu hành động có 226 tập thể và 180 cá nhân có chiến công, thành tích xuất sắc được Bộ Công an tặng bằng khen.

Các tham luận tại hội nghị đã làm rõ thêm những thành tích, kết quả đạt được, những mặt còn khuyết điểm, hạn chế; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp để thời gian tới thực hiện Cuộc vận động và Khẩu hiệu hành động đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa.

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho Văn phòng Bộ Công an về những thành tích trong Tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công của Công an các đơn vị, địa phương; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc được Bộ tặng Bằng khen.

Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ về mục tiêu, yêu cầu, nội dung giải pháp siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy và nếp sống văn hóa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác nhằm kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ và trong việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác. Đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt là bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn các cấp trong CAND.

Sau Hội nghị này, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc vận động ở từng đơn vị, địa phương để quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm bắt đầy đủ nội dung, kết quả Hội nghị của Bộ, nhất là những đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân thiếu sót, tồn tại qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động, 2 năm thực hiện Khẩu hiệu để từ đó có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website