Hội nghị truyền đạt nội dung Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

10/09/2013
 Ngày 10/9/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị truyền đạt nội dung Kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Việc tiếp thu ý kiến nhân dân, góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm về ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của CAND sau khi Quốc hội ban hành Hiến pháp mới (sửa đổi) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương.

Việc quán triệt Kết luận của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong CAND nắm vững những nội dung cơ bản và những vấn đề mới trong Kết luận của Hội nghị; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Công an, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Hiến pháp năm 1992 trong CAND đã truyền đạt nội dung rất cơ bản chuyên đề “Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI, nhất là ý kiến tham gia của cán bộ, chiến sĩ CAND vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm về công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của CAND sau khi Quốc hội ban hành Hiến pháp mới./.
 
Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website