Hội thảo Khoa học công tác Công an tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện, góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở

17/09/2013
Ngày 17/9/2013 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Khoa học công tác Công an tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện, góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thời gian qua, tình hình khiếu kiện đông người, khiếu kiện chây ỳ diễn biến phức tạp gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự, đã và đang bị các thế lực thù địch, phần tử xấu triệt để lợi dụng để chống phá. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm hơn 500 vụ khiếu kiện phức tạp, tồn đọng kéo dài; tuy nhiên, đến nay tình trạng khiếu kiện còn cần được tiếp tục quan tâm giải quyết.
 

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai nhằm đắp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ Công an đã làm tốt chức năng tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền, địa phương tổ chức tốt việc rà soát, giải quyết các vụ khiếu kiện; có nhiều kinh nghiệm, bài học trong lãnh đạo chỉ huy, trong công tác nắm tình hình, tham mưu cho các cấp và trực tiếp xử lý các tình huống nóng, phức tạp, kéo dài. Bộ Công an cũng đã có nhiều Chỉ thị, Quyết định về công tác Công an đảm bảo an ninh trật tự, tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu tập trung nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ khiếu kiện, góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó, thống nhất nhận thức, rút ra những bài học kinh nghiệm, các luận cứ khoa học làm cơ sở để tham gia giải quyết tình hình khiếu kiện ở các địa phương; tham mưu đề xuất, kiến nghị Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác…
 

An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website