Hội thảo khoa học “Viện Chiến lược và Khoa học Công an: 40 năm xây dựng và phát triển”

26/12/2013
Ngày 26/12/2013, tại Hà Nội, Thượng tướng, PGS.TS. Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội thảo với chủ đề “Viện Chiến lược và Khoa học Công an: 40 năm xây dựng và phát triển”. Dự Hội thảo có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Ngày 06/1/1974, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 18-CA/QĐ thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Công an. Đây là dấu mốc quan trọng xác định sự ra đời của cơ quan chuyên trách nghiên cứu khoa học trong lực lượng CAND. Trải qua 40 năm, sau nhiều lần tách, nhập, đổi tên, đến nay Viện có tên Viện Chiến lược và Khoa học Công an. Hội thảo khoa học nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 40 năm nỗ lực phấn đấu, trưởng thành của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của Viện; đánh giá những ưu điểm và kết quả đạt được trong suốt 40 năm xây dựng, phát triển của Viện; từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xây dựng Viện Chiến lược và Khoa học Công an không ngừng phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới. 


Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Hội thảo.

 

 Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá những thành tựu về nghiên cứu và quản lý khoa học, thông tin, báo chí, cũng như công tác phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổng kết thực tiễn, dự báo chiến lược… mà Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã đạt được trong những năm qua. Qua đó, Viện đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ ANTT của lực lượng CAND qua các thời kỳ cách mạng; có những tham mưu quan trọng cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Công an các cấp đưa ra những giải pháp đúng đắn, phù hợp trên cơ sở các luận cứ khoa học nhằm bảo đảm ANTT của đất nước; khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của Viện trong lực lượng CAND.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh Hội thảo Viện Chiến lược và Khoa học Công an 40 năm xây dựng và phát triển là một diễn đàn quan trọng, mang tính thực tiễn sâu sắc, khẳng định tầm quan trọng của Viện Chiến lược và Khoa học Công an trong lực lượng CAND. Sau Hội thảo, Viện Chiến lược và Khoa học Công an báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những giải pháp nhằm tiếp tục đưa Viện Chiến lược và Khoa học Công an không ngừng phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới…/.

 

 

Ngọc Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website