Họp Ban Chỉ đạo Chương trình Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống tội phạm ma túy

13/05/2020
Ngày 13/5/2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Công an giai đoạn 2020 - 2025” đã dự và chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Chương trình. Dự phiên họp có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bộ Khoa học - Công nghệ.
Toàn cảnh phiên họp.


Phiên họp được tổ chức nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Công an giai đoạn 2020 - 2025”; qua đó, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả... 

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương tinh thần làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình; khẳng định, các thành viên đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn bộ các nội dung nghiên cứu, theo hướng thiết thực, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chủ trì phiên họp.


Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo Chương trình cần tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại phiên họp; khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu làm rõ những vấn đề cần chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình mới...

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, Ban Chỉ đạo Chương trình nghiên cứu, tổng hợp các kinh nghiệm phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy của các quốc gia; đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn nước ta. Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh cải tiến những công nghệ hiện có; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu tại phiên họp.

 

Quang Khải
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website