Khẩn trương xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

09/10/2019
Chiều 09/10/2019, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an chủ trì giao ban công tác Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp và các cơ quan chức năng Bộ Công an; Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu trình Bộ trưởng duyệt ký ban hành Điều lệ các doanh nghiệp; Đề án, Phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt đã tham mưu Bộ Công an xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp an ninh để cụ thể hóa các quy định của Luật Công an nhân dân.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi giao ban.

 

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ động, chỉ đạo quyết liệt các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện và khắc phục đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý tài chính, tài sản. Tham mưu Bộ đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế sử dụng đất an ninh vào mục đích kinh tế đối với các vị trí chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ an ninh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013.
 
Ban lãnh đạo các doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo doanh nghiệp mình thực hiện tốt các chiến lược, kế hoạch, giải pháp để đẩy mạnh doanh nghiệp Công an. 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn trong sản xuất, tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch được giao (đạt 81% so với kế hoạch giao năm 2019, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 47,1 tỷ đồng; nộp ngân sách 44,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 10,2 triệu đồng/người/năm...).
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với lãnh đạo Cục Công nghiệp an ninh.

 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an, các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp Công an. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2019 được Chính phủ xác định là năm “bứt phá” để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Ban Chỉ đạo cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thiện Phương án sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao chúc mừng các doanh nghiệp Công an.

 

Rà soát, đánh giá lại đúng thực trạng quy hoạch, quản lý và sử dụng đất an ninh của đơn vị; xác định rõ nhu cầu, kế hoạch và mục đích cụ thể từng vị trí trong thời gian tới... Ban lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung chỉ đạo quyết liệt, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh từ 10 đến 15% so với kế hoạch Bộ giao trong năm 2019, khẩn trương xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 với các chỉ tiêu kinh doanh và giải pháp mang tính đột phá. Đạt mục tiêu phấn đấu trong 3 đến 5 năm tới phải có tiềm lực mạnh để doanh nghiệp đủ sức sản xuất, cung ứng các sản phẩm trực tiếp phục vụ quốc phòng - an ninh, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; đủ sức trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có thương hiệu, uy tín trên thị trường đảm bảo phát triển bền vững...
 
Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an giao ban công tác.

 

* Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cùng bó hoa tươi thắm tặng các doanh nghiệp Bộ Công an nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
 
Khánh Ly
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website