Khảo sát hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân

19/05/2020
Ngày 19/5/2020, tại Nghệ An, Đoàn khảo sát của Đảng uỷ Công an Trung ương đã có buổi làm việc với Công an thành phố Vinh và Công an tỉnh Nghệ An để khảo sát hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn khảo sát, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án về tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Quán triệt một số nội dung tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các đại biểu bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch khảo sát, trong đó, cần tập trung đánh giá thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị trong thời gian qua; công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong CAND. Đánh giá ảnh hưởng việc triển khai Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an đến tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị, địa phương; công tác tổ chức, sinh hoạt đoàn thể của đoàn viên, hội viên khi được bố trí đảm nhiệm các chức danh tại Công an xã; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND... Trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị, để xuất về giải pháp mô hình tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Nghệ An.


Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, sau khi triển khai thực hiện Nghị định số 01, các đoàn thể Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì mô hình Ban Chấp hành. Xuất phát từ yêu cầu công tác cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác đoàn thể, quần chúng, ngày 20/9/2018, Giám đốc Công an tỉnh ban hành các Quyết định thành lập 03 Cơ quan: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An trực thuộc Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, có nhiệm vụ giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về công tác Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn; mỗi cơ quan có 03 đồng chí cán bộ chuyên trách.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.


Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy có những tác động nhất định trong bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và thực hiện chế độ chính sách, tư tưởng, tâm tư tình cảm đối với cán bộ đoàn thể tại những đơn vị giải thể, sáp nhập. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương chung của Bộ Công an, các đồng chí đảm nhiệm công tác đoàn thể tại các đơn vị giải thể, sáp nhập đều đồng lòng, nhất trí cao, hy sinh một phần quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung, tạo điều kiện công tác kiện toàn tổ chức đoàn thể các cấp.

Các tổ chức đoàn thể được hợp nhất, sáp nhập lại theo hướng phù hợp với mô hình tổ chức mới, góp phần thuận lợi hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn, Hội, Công đoàn được bổ sung, kiện toàn đều được đánh giá chất lượng hơn. Chính vì vậy, hiệu quả công tác đoàn thể từ thời điểm triển khai Nghị định 01 đến nay được nâng lên rõ rệt...

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn khảo sát tại Công an tỉnh Nghệ An.


Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã được nghe nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đã tập trung đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND qua các thời kỳ; phân tích, làm rõ những ưu, khuyết điểm của các mô hình trong từng giai đoạn. Phân tích đánh giá về cơ quan giúp việc, cán bộ chuyên trách công tác Đoàn, Hội, Công đoàn; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong CAND; mối quan hệ của các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong CAND.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng như các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần tập trung củng cố tổ chức bộ máy hoạt động yêu cầu phải tinh gọn, cần tìm ra những tồn tại, những mặt mạnh, mặt yếu, đánh giá đúng tình hình thực tế liên quan đến cơ chế chính sách, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Công đoàn trẻ và mạnh, tạo động lực để thi đua trên các mặt công tác, phong trào đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh đó thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm những hạn chế, phát huy những ưu điểm và làm sao để xây dựng tổ chức đoàn thể trong lực lượng Công an tỉnh Nghệ An ngày càng tinh gọn, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại buổi làm việc.


*Sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát đã làm việc tại Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại đây, Đoàn khảo sát đã được nghe đại diện lãnh đạo Công an thành phố Vinh báo cáo kết quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an thành phố. Theo đó, Công an thành phố Vinh có 03 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an thành phố. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, quá trình hoạt động các tổ chức đoàn thể luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài lực lượng thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với Công an thành phố Vinh.


Nhìn chung, các tổ chức đoàn thể trong Công an thành phố hoạt động hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mỗi đoàn viên, hội viên trên từng lĩnh vực công tác luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, phong trào đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng lực lượng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác, góp phần hiệu quả vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như phong trào đoàn thể xã hội trên địa bàn thành phố Vinh.

Sau khi nghe báo cáo về thực trạng tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an thành phố Vinh, Đoàn khảo sát đánh giá cao những ưu điểm vượt trội của mô hình như hiện tại, phát huy được trí tuệ tập thể, tính dân chủ và sự năng động sáng tạo của tổ chức đoàn thể và cán bộ đoàn viên, hội viên…
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.


Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những ý kiến tham gia của các đại biểu, nhấn mạnh, đây là một trong những cơ sở quan trọng để nghiên cứu, xây dựng Đề án về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Biên tập ghi nhận kết quả khảo sát, các ý kiến đóng góp, trên cơ sở đó nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp, xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND đảm bảo tính khách quan, khoa học, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc... 

 

 

Hoàng Mai
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website