Ký quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh II- Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ- Bộ Nội vụ

04/03/2014
Chiều 04/3/2014, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh II- Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ- Bộ Nội vụ và gặp mặt đại biểu các cơ quan làm công tác tôn giáo.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đồng chủ trì Lễ ký kết. Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…

 

 
 Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh II- Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ- Bộ Nội vụ.


Những năm qua, thực hiện chức năng đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong lĩnh vực tôn giáo, Bộ Công an luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, đặc biệt là Bộ Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ…, sự phối hợp đó đã hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định: Trong năm 2013, lực lượng Công an, mà trực tiếp là lực lượng An ninh và các Bộ, ban, ngành đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực tôn giáo, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về ANTT liên quan tôn giáo, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo chống Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

 Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu công tác đặt ra, lãnh đạo Tổng cục An ninh II và Ban Tôn giáo Chính phủ đã thống nhất đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Nội vụ đồng ý xây dựng và ký kết “Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh II- Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ- Bộ Nội vụ” nhằm nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới.

 

 Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp.

 

 

Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn hai bên thường xuyên trao đổi những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, đến an ninh tôn giáo và vấn đề dân chủ, nhân quyền phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại về chính sách tôn giáo và kết quả thực hiện chính sách tôn giáo. Phối hợp có hiệu quả trong việc xây dựng, triển khai các đề án, dự án do Ban Tôn giáo Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì về công tác tôn giáo; xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp đề xuất và tổ chức thực hiện các kế hoạch đảm bảo ANTT các lễ hội, ngày lễ trọng đại của tôn giáo, đặc biệt là Lễ Noel, Lễ phục sinh, Lễ Phật đản...

Trên cơ sở Bản quy chế phối hợp được ký kết, đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Nội vụ, sự quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ Tổng cục An ninh II và Ban Tôn giáo Chính phủ, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành, cơ quan làm công tác tôn giáo nói chung, đặc biệt giữa Ban Tôn giáo Chính phủ với Tổng cục An ninh II nói riêng trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, gắn bó, đoàn kết, hợp tác hơn nữa, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo./.
 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website