Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

26/11/2019
Ngày 26/11/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức Toạ đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35).

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND; Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đồng chủ trì buổi Toạ đàm.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.


Dự buổi Tọa đàm còn có các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND: GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Vũ Hữu Phê, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; TS. Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược Công an…

Toạ đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung và các đơn vị, cán bộ, giảng viên thuộc Học viện Chính trị CAND nói riêng về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết; từ đó quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay…

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân phát biểu tại buổi Tọa đàm.


Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, tập trung đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước tác động dẫn đến sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Phân tích, làm rõ các nội dung, yêu cầu mà Nghị quyết số 35 đã đề ra và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CAND hiện nay. Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, đề xuất những giải pháp cơ bản, góp phần quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35… 

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.


Kết luận buổi Tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu; khẳng định kết quả tọa đàm sẽ cung cấp những luận chứng khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ công tác tham mưu, tư vấn với cấp lãnh đạo có thẩm quyền trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

 

Hoàng Mai
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website