Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

28/07/2020
Ngày 28/7/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự còn có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo lực lượng Công an toàn tỉnh nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đã tích cực, chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dự và chỉ đạo Đại hội.


Chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Thực hiện quyết liệt chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hoàn thành tốt việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm so với đầu nhiệm kỳ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị; tích cực thảo luận, biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giải pháp tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm đảm bảo ổn định an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.


 Đại hội cũng đã đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu tham dự Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đã đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần tập trung năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, liêm chính, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.


Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, các đợt cao điểm đấu tranh, tấn công, trấn áp, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

 

Trần Lĩnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website