Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 – 2015)"

09/07/2018
Sáng 09/7/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 – 2015)”. Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi nghiệm thu.

Thực hiện Kế hoạch số 11, ngày 01/7/2011 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc biên soạn Biên niên sự kiện và Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 – 2010), Viện Lịch sử Công an được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu biên soạn Đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 – 2015)".

Quán triệt mục tiêu và nhiệm vụ khoa học đề ra đối với công trình nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương có vai trò rất quan trọng và cần thiết nhằm tái hiện lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ đối với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ từ 1945 đến nay (lấy mốc đến năm 2015), từ đầu năm 2012, Ban nghiên cứu biên soạn đã thống nhất cách tiếp cận và quán triệt vận dụng phương pháp lịch sử và logic, trong đó lấy phương pháp lịch sử làm chủ đạo, đồng thời coi trọng phương pháp tổng kết, lấy ý kiến chuyên gia, đặc biệt là ý kiến các nhân chứng lịch sử là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học trong và ngoài Công an nhân dân. Trên cơ sở nhận thức đó, Ban nghiên cứu biên soạn đã lập kế hoạch và tiến hành sưu tầm, thu thập tư liệu từ nhiều nguồn để hệ thống, bổ sung, kiểm chứng các sự kiện theo phương pháp khoa học lịch sử để làm rõ tính khách quan, lịch sử, khoa học của sự kiện phục vụ cho nghiên cứu biên soạn.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi nghiệm thu.


Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã nghe Ban biên soạn trình bày quá trình tổ chức nghiên cứu biên soạn. Theo đó, Ban biên soạn đã thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu khoa học: xây dựng kế hoạch nghiên cứu, kế hoạch sưu tầm, thu thập dữ liệu, xác minh tư liệu, tài liệu; xây dựng đề cương nghiên cứu, xây dựng đề cương khái quát, đề cương chi tiết, xây dựng bản thảo. Mỗi bước đều tổ chức tọa đàm, hội thảo xin ý kiến lãnh đạo, các nhà khoa học để chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh bản thảo đề tài. 

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá, 100% đồng ý nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 – 2015)”.

Phát biểu thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc; đánh giá cao sự nhận xét, góp ý đầy tâm huyết, trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí thành viên Hội đồng đối với đề tài; đồng thời khẳng định, đây là đề tài lịch sử hoàn chỉnh đầu tiên nghiên cứu về quá trình ra đời, phát triển và các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công an Trung ương; đánh giá kết quả đạt được, những nguyên nhân thành công, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó góp phần bổ sung, xây dựng lý luận công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân và giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ to lớn, quang vinh của Công an nhân dân Việt Nam…
 

 Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu.


Đồng chí Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu, tổ chức chỉnh sửa đề tài, xin ý kiến các cấp có thẩm quyền và xuất bản để phục vụ việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân./.

 

 

Mộc Trà
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website