Phát huy tốt hơn nữa công tác tham mưu và quản lý nhà nước trong quản lý xây dựng và doanh trại

14/07/2020
Chiều 14/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (QLXD&DT) Bộ Công an tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy, lãnh đạo Cục QLXD&DT đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ Cục QLXD&DT, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục QLXD&DT đã lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả và chuyển biến quan trọng trong quản lý Nhà nước về nhà, đất và tập trung giải quyết, xử lý các yêu cầu có liên quan đến tài sản là nhà, đất của Công an các đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

 
Toàn cảnh Đại hội.


Bên cạnh đó, Cục QLXD&DT đã đáp ứng kịp thời cho việc xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm và triển khai xây dựng của các đơn vị, địa phương; nhiều dự án tổng thể có quy mô lớn đã được thẩm định, phê duyệt hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Hoàn thành thẩm định các hồ sơ đầu tư xây dựng đảm bảo công tác đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Đã thẩm định, trình phê duyệt Quy hoạch sắp xếp, bố trí cơ sở làm việc, doanh trại của Công an các đơn vị, địa phương; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an các đơn vị, địa phương và làm tốt công tác phát triển nhà ở xã hội cấp cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Cục QLXD&DT đạt được trong thời gian qua.

Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong báo cáo và các ý kiến tham luận tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới và Cục QLXD&DT tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện có hiệu quả công tác QLXD&DT trong CAND; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND...

 
Các đại biểu biểu quyết và bỏ phiểu tại Đại hội.


Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo công tác quản lý đất đai, doanh trại, đầu tư xây dựng, góp phần củng cố phát triển tiềm lực hậu cần CAND bền vững, lâu dài. Đảng bộ Cục QLXD&DT cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, Đảng bộ Cục QLXD&DT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham mưu Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ trong công tác QLXD&DT; lập kế hoạch quản lý, sử dụng đất và khai thác quỹ đất, doanh trại phải ưu tiên hướng về cơ sở, các lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an chính quy ở xã, Công an cấp huyện, các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, quy trình, quy chế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất an ninh tại Công an các đơn vị, địa phương…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLXD&DT nhiệm kỳ 2020-2025.
 

 

Hải Yến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website