Sơ kết công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2022

06/07/2022
Lượt xem: 821
Ngày 06/7/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các đơn vị khối kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, bệnh viện Công an nhân dân…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị khối kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã bám sát chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch công tác; cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác chiến đấu.

Nổi bật, đã kịp thời phân bổ ngân sách, giao dự toán cho Công an các đơn vị, địa phương đúng thời gian quy định, đảm bảo các nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến về “Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030” triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Toàn cảnh Hội nghị.


Công tác xây dựng kế hoạch, triển khai kinh phí đầu tư mua sắm và đảm bảo trang bị - kho vận đã cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của lực lượng Công an nhân dân. Hệ thống thông tin chỉ huy, thông tin liên lạc nội bộ, hệ thống cơ yếu được bảo mật thông suốt, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu cao của toàn lực lượng. Các dự án đầu tư hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng thông tin chỉ huy... đã được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Hệ thống mạng máy tính diện rộng ngành Công an tiếp tục được mở rộng, nâng cấp, hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn thông tin cho các yêu cầu khai thác cơ sở dữ liệu, hoạt động nội bộ ngành Công an.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trong công tác nghiệp vụ, cải cách hành chính trong toàn Ngành và phục vụ việc triển khai các dự án lớn của Bộ là Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Chương trình chuyển đổi số trong Công an nhân dân đã được các đơn vị ưu tiên nghiên cứu, tập trung thực hiện. Công tác hậu cần, quản trị, công tác y tế cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra. Các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Bộ Công an đã được tập trung triển khai, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. 

Công tác nghiên cứu phát triển, chế tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, công tác quản lý, phát triển công nghiệp an ninh, quản lý doanh nghiệp đạt được một số kết quả tích cực. Công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật tại Công an các đơn vị, địa phương cũng có nhiều đổi mới hơn trước; đã thể hiện vị trí, vai trò, có những đóng góp rất quan trọng, góp phần cùng toàn lực lượng Công an nhân dân lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian vừa qua.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá về các kết quả đã đạt được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, tài chính Công an nhân dân, công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị, công tác cải cách hành chính… Qua đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất các phương hướng, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác công an trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, thủ trưởng các đơn vị rà soát nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022; quán triệt, triển khai kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; trong đó, trọng tâm là triển khai quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Chú trọng các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc của đơn vị, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong mọi quy trình công tác. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; đặc biệt khẩn trương hoàn thiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030. 

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng những chính sách thực chất, hiệu quả nhằm kiến tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực nhất là lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ thực sự tận tâm, nhiệt huyết cống hiến cho Ngành...

 

 

Nguyễn Dịu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website