Tăng cường công tác phòng, chống khủng bố đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

24/10/2013
Ngày 24/10/2013, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) - Bộ Công an tổ chức cuộc họp lần thứ XII để đánh giá tình hình, kết quả công tác PCKB năm 2013, phương hướng công tác PCKB năm 2014. Đồng chí Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo PCKB - Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

 

Trung tướng Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo PCKB và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Năm 2013, công tác PCKB của lực lượng CAND đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh tình hình khủng bố trên thế giới và khu vực Đông Nam Á diễn biến phức tạp; đất nước gặp nhiều khó khăn gay gắt, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, Ban Chỉ đạo PCKB - Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác PCKB; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ; kịp thời đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động khủng bố, biểu tình phá rối an ninh; mở rộng hợp tác quốc tế về PCKB với các tổ chức quốc tế và Cơ quan thực thi pháp luật các nước; tổ chức tốt công tác huấn luyện, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí nhằm nâng cao năng lực PCKB. Luật PCKB đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/10/2013, đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCKB trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước và công tác đấu tranh PCKB.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Tô Lâm nhận định công tác PCKB ở nước ta trong thời gian tới đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức, không thể chủ quan, mất cảnh giác; yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2013, không ngừng nâng cao năng lực PCKB, nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thi hành, phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật PCKB và các văn bản hướng dẫn luật. Kết quả công tác PCKB sẽ góp phần quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân./.
 

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website