Tăng cường phát triển công tác khoa học, phục vụ hiệu quả công tác Công an trong thời kỳ mới

18/11/2019
Sáng 18/11/2019, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm công tác khoa học Công an thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 05/03/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương “Về công tác khoa học Công an trong tình hình mới” (Nghị quyết 16) và Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21 ngày 06/03/2014 của Bộ Công an “Về tăng cường công tác khoa học Công an trong tình hình mới” (Chỉ thị 02).
Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu tham dự Hội nghị.


Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn coi phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, công tác nghiên cứu chiến lược, khoa học công nghệ có vị trí quan trọng, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 và Chỉ thị số 02, công tác khoa học Công an đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm từ khi ban hành Nghị quyết số 16 và Chỉ thị số 02 đến nay; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để các sản phẩm khoa học ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác chiến đấu…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết 05 năm công tác khoa học Công an thực hiện Nghị quyết số 16 và Chỉ thị số 02; nghe ý kiến tham luận của một số tập thể, cá nhân điển hình... Qua đó, khẳng định: Trong 05 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư phát triển khoa học công nghệ, từng bước đưa công tác khoa học Công an vào nền nếp. Đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Mạng lưới thông tin khoa học Công an được quan tâm phát triển; hệ thống thư viện, phòng tư liệu, trung tâm thông tin trong lực lượng được đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ hiện đại. Công tác hợp tác quốc tế, công tác phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng Công an được quan tâm, đẩy mạnh, nhằm tranh thủ thành tựu khoa học, công nghệ và kinh nghiệm quản lý khoa học tiên tiến, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác nghiệp vụ... Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với các nhà khoa học, cán bộ làm công tác khoa học được quan tâm; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học được khen thưởng, động viên kịp thời.

Các đại biểu tại Hội nghị.


Qua 05 năm, đã có hơn 400 đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, sau khi đánh giá, nghiệm thu đã được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng. Công tác nghiên cứu khoa học cũng đã góp phần phát triển công nghiệp an ninh, giúp cải tiến, chế tạo, sản xuất, tăng cường trang bị hàng trăm loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí chuyên dụng, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị chiến đấu, địa bàn trọng điểm, đáp ứng những tình huống đột xuất và yêu cầu cấp bách. Ngoài ra còn có 20 công trình nghiên cứu lịch sử đã cung cấp cơ sở hạ tầng sử liệu, làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử, thống nhất nhận thức trên nhiều vấn đề của lịch sử Công an nhân dân, lịch sử Quân sự, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học để bổ sung, phát triển lý luận Công an nhân dân.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học Công an; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện 18 tập thể, 45 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc...

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học Công an.


Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần tập hợp, báo cáo, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đang gặp phải; xác định rõ công tác khoa học Công an là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ công tác Công an trong thời gian tới. Chú trọng công tác nghiên cứu, làm rõ những yếu tố tác động đến an ninh, trật tự, những vấn đề còn bất cập, những vấn đề mới nảy sinh để có kế hoạch nghiên cứu, làm rõ. Tăng cường phối hợp, huy động tiềm lực từ các bộ, ngành cho công tác khoa học công nghệ Công an. Các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường trong Công an nhân dân đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động, tích cực phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với các cơ quan khoa học ngoài ngành. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao phục vụ công tác Công an, thực hiện chính sách thu hút và sử dụng người tài, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, có kế hoạch đào tạo và sử dụng lâu dài; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ khoa học trẻ nhanh chóng tiếp cận tri thức của khu vực, thế giới... Thực hiện rà soát và đổi mới công tác quản lý, nghiên cứu, thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng chiến lược về khoa học và công nghệ Công an nhân dân trong giai đoạn mới. Công an các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu hoặc đặt hàng nghiên cứu các vấn đề bức thiết nổi lên; tổ chức tổng kết các chuyên án, chuyên đề nhằm đúc rút kinh nghiệm, bổ sung phát triển lý luận và phục vụ cho việc ứng dụng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an...
 

 

Trần Xuân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website