Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

23/12/2021
Ngày 23/12/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an chủ trì tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Đến dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các ban đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thuộc Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội. Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân (CAND) phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Tại điểm cầu Hội trường Công an các địa phương có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành của địa phương và Hiệu trưởng các trường CAND phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và đấu tranh PCTP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị cho thấy, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được giữ vững, TTATXH được đảm bảo, tội phạm và vi phạm được kiềm chế tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, tạo uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Trước những nguy cơ, thách thức mới, phức tạp tác động đến bảo đảm ANTT, Đảng ủy CATW đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới và đề xuất Ban Bí thư ban hành Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; nghe Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị; Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 15-KL/TW của Ban Bí thư...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 46, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị. Công tác bảo đảm ANTT và PCTP đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia… Lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ANTT và PCTP. Kết quả đó đã đóng góp tích cực bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước. Đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay có sự đóng góp rất quan trọng của công tác bảo đảm ANTT và PCTP; sự cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng Công an và các lực lượng chức năng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương”. Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi phải quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt, sự thống nhất của cả hệ thống chính trị, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (khóa XI) là sự tiếp tục cụ thể hóa chủ trương trên.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng​ phát biểu tại Hội nghị. 

 

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo đảm ANTT và PCTP trong thời gian tới, thực hiện nghiêm và đạt hiệu quả thực sự Kết luận số 13 của Bộ Chính trị và Kết luận số 15 của Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp sớm tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 13 của Bộ Chính trị, Kết luận số 15 của Ban Bí thư. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về ANTT. Đảng đoàn Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến ANTT và PCTP, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, phân công, phân cấp cụ thể, rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an với Quân đội, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chỉ đạo của Đảng về bảo đảm ANTT và PCTP; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm ANTT và PCTP bảo đảm ANTT… Đảng ủy CATW, Bộ Công an chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong thực hiện công tác bảo đảm ANTT, PCTP… Chú trọng đến xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận phù hợp trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược, từng lĩnh vực cụ thể; phải dựa vào nhân dân, lấy người dân là trung tâm để triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT và PCTP, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia – dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên nêu gương, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; hun đúc bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo. Lực lượng CAND tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng​; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu.

 

Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website