Tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phòng, chống tội phạm

14/06/2019
Sáng 14/6/2019, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138) thuộc 20 tỉnh, thành phố phía Bắc về phòng, chống tội phạm (PCTP).

Tại Lớp tập huấn, các học viên được học tập 04 chuyên đề gồm: Chuyên đề về đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ trong thời gian qua; những nội dung công tác trọng tâm Ban Chỉ đạo 138 đang chỉ đạo hiện nay; Chuyên đề về thực trạng tình hình, kết quả công tác PCTP trong thời gian qua và các chủ trương, giải pháp trong thời gian tới; Chuyên đề về thực trạng tình hình, kết quả công tác PCTP về ma túy trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới; Chuyên đề về thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn.

 

Lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh, thành phố nắm bắt thêm về tình hình tội phạm, công tác PCTP, tệ nạn xã hội; công tác phòng, chống ma túy và công tác phòng, chống mua bán người trong tình hình hiện nay… Đồng thời cũng là dịp để các đơn vị, địa phương chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác PCTP, tệ nạn xã hội ở cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác PCTP, góp phần từng bước làm giảm và tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

Hoài Giang – Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website