Thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội phụ nữ Công an nhân dân

18/09/2012
Ngày 14/9/2012, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa VII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Đại tá Vũ Thị Liên, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ Công an. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tập trung trí tuệ, hoàn thành các nội dung quan trọng chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ VII.

Tại Hội nghị này, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản: Quyết định và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 – 2016; Quyết định phân công nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 – 2016; Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp trong Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 – 2016; Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an; Hướng dẫn thực hiện phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong Phụ nữ Công an nhân dân.

Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, làm rõ hơn các vấn đề về: nhiệm vụ, quyền hạn, phân công phân cấp, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Chấp hành; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trọng tâm toàn khóa; cụ thể hóa các tiêu chí nội dung về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an; giao cho Thường trực Hội nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các văn bản để triển khai thực hiện./.
 

Hoài Thu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website