Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại Công an TP Hà Nội

05/07/2022
Lượt xem: 794
Chiều 05/7/2022, Đoàn kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra và làm việc tại Công an TP Hà Nội.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá chính xác thực trạng tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong Công an nhân dân; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân. Qua đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành trong các lĩnh vực công tác công an; phát hiện những hạn chế, thiếu sót hoặc vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung tiếp thu ý kiến từ Đoàn kiểm tra. 

 

Phạm vi kiểm tra đối với Công an TP Hà Nội trên 05 lĩnh vực công tác gồm: phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện quy định về dân chủ ở cơ sở; công tác pháp chế. Đồng thời, làm rõ những nội dung như việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong tổ chức thi hành pháp luật; việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tại địa phương, đặc biệt là công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; việc đổi mới công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi hành pháp luật.

Thứ trưởng đề nghị Công an TP Hà Nội tự đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật, công tác dân vận; việc sử dụng pháp luật để đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn thành phố...

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định yêu cầu của công tác kiểm tra, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo và tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại Công an TP Hà Nội.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Trần Ngọc Dương báo cáo kết quả các mặt công tác thuộc nội dung kiểm tra.

 

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua đợt kiểm tra, trên cơ sở những mặt công tác đã làm được và những vấn đề tồn tại, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP sẽ chấn chỉnh việc thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại Công an TP Hà Nội.
 

Toàn cảnh buổi kiểm tra và làm việc. 

 

Minh Ngân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website