Thứ trưởng Lê Quý Vương dự Hội nghị sơ kết công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

03/07/2012
Ngày 2/7/2012, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012. Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện nghiêm túc chương trình công tác của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2012, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm Công an các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao... Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2012, trong đó chú trọng duy trì nghiêm túc quân số ứng trực sẵn sàng chiến đấu; rà soát bổ sung các phương án tác chiến, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội và các hội nghị lớn trong nước và quốc tế tổ chức tại nước ta…

Biểu dương những thành tích đã đạt được trong 6 tháng qua của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, 6 tháng đầu năm 2012, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo ANTT, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ, góp phần đảm bảo tốt ANTT đất nước. Để làm tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình ANTT; nghiêm túc ứng trực, sẵn sàng chiến đấu cao. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, góp phần giải quyết những tụ điểm phức tạp về ANTT, sẵn sàng tăng cường cho Công an các địa phương, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. Chú trọng làm tốt công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập thành thục các phương án tác chiến; chủ động về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để có sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn ANTT…
 

Kim Quý
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website