Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với các đơn vị chức năng có liên quan về công tác y tế Công an nhân dân

21/02/2020
Sáng 21/02/2020, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với các đơn vị chức năng có liên quan về công tác y tế Công an nhân dân (CAND). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục Y tế, các đơn vị thuộc Khối y tế CAND và các cục chức năng Bộ Công an.
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, hệ thống y tế ngành Công an ngày càng được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an. Hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh vực y tế trong CAND dần được hoàn thiện, kịp thời cụ thể hóa có hiệu quả quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác y tế thực hiện trong CAND. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn y dược, quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sỹ được chú trọng tăng cường… cùng với đó là việc chủ động phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống thiên tai, bão lụt. Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế và các bộ, ngành, tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, kinh phí đối với y tế Công an...
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tập trung làm rõ những ưu điểm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác y tế CAND, nhất là về cơ sở vật chất, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ công tác y tế CAND trước mắt và lâu dài; công tác đào tạo đội ngũ y tế địa phương, ở cơ sở… nhằm phát triển y tế CAND thời gian tới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế CAND, phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND và sức khỏe của nhân dân…
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo Cục Y tế và Văn phòng Bộ Công an trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của các đơn vị chức năng liên quan tại buổi làm việc để hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về Đề án tổng thể nâng cao năng lực y tế CAND, tầm nhìn 2020 - 2030.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lực lượng y tế CAND cần tập trung triển khai thực hiện và quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; và yêu cầu là luôn phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

 
Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

 

Để công tác y tế và hoạt động của các bệnh viện trong CAND có chuyển biến tích cực, đi vào thực chất thì y tế CAND cần đổi mới cách nghĩ, cách làm. Chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo về chủ trương, giải pháp đảm bảo cho hoạt động khám chữa bệnh, nguồn nhân lực y, bác sỹ thời gian tới. Đặc biệt quan tâm hoàn thiện quy hoạch lại mạng lưới y tế CAND. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế CAND; chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý vững chắc; cải cách hành chính trong quản trị bệnh viện, nhất là đặc thù bệnh viện ngành Công an.

Đồng thời, quan tâm nghiên cứu triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách phát triển y tế CAND, trong đó, nghiên cứu sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ của các bệnh viện CAND, tạo nguồn thu để tăng dần mức tự chủ tài chính, giảm chi ngân sách nhà nước.
 
Bên cạnh đó, quan tâm và mạnh dạn đổi mới phương pháp quản lý, sử dụng nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ bác sỹ có chuyên môn; có các chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân các bác sỹ giỏi; để những người có năng lực, tâm huyết sẵn sàng cống hiến công tác lâu dài trong lực lượng y tế CAND. Mặt khác, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong y tế CAND để phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND và sức khỏe của nhân dân…
 
Thế Lữ
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website