Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu: Văn phòng Bộ đã phát huy tốt vai trò của cơ quan tham mưu cao nhất

12/01/2014
Ngày 10/1/2013, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trong Hội nghị nêu rõ, năm 2013, với chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương (ĐUCATW), lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ đã chủ động triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác để kịp thời nắm bắt thông tin, làm tốt hơn công tác tổng hợp, đánh giá tình hình; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để  tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp và phục vụ có hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUCATW, lãnh đạo Bộ Công an. Qua đó, đã góp phần tích cực và hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng CAND trong năm 2013.
 

 Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2013.Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an, Văn phòng Bộ được Bộ Công an tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013”; 44 lượt tập thể và 102 lượt cán bộ, chiến sỹ được các cấp lãnh đạo tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen. Hội nghị đã bàn thống nhất chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị đặt ra trong năm 2014, mục tiêu cao nhất là phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng CAND trong năm 2014 và thời gian tiếp theo. Trung tướng Nguyễn Danh Cộng đã phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014 trong Văn phòng Bộ Công an.

Tại Hội nghị, thay mặt ĐUCATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ đạt được trong năm 2013; đồng thời khẳng định Văn phòng Bộ đã phát huy tốt vai trò của cơ quan tham mưu cao nhất và trực tiếp của ĐUCATW và lãnh đạo Bộ Công an.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đã giành nhiều thời gian phân tích sâu sắc những mặt đã đạt được cũng như chỉ ra những mặt còn yếu, còn thiếu sót trong công tác của Văn phòng Bộ trong năm qua. Theo đó, trong năm 2013, Văn phòng Bộ đã chủ động hơn trong công tác tham mưu cho ĐUCATW và lãnh đạo Bộ Công an để tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược; tổ chức tổng kết 15 năm công tác tham mưu CAND; tham mưu mở rộng quan hệ của lực lượng Công an với các ngành, các cấp; phục vụ tốt, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, các cuộc kiểm tra công tác của lãnh đạo Bộ; góp phần quan trọng, tích cực vào tổ chức thành công Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69; phối hợp tổ chức tốt, có hiệu quả nhiều mặt chuyến khảo sát tình hình và thăm bộ đội quần đảo Trường Sa của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an… Văn phòng Bộ cũng có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây dựng lực lượng và hậu cần cho mình và các địa phương. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, cả một năm phấn đấu trong tình hình còn nhiều khó khăn, phức tạp như hiện nay mà không một cán bộ, chiến sỹ nào của Văn phòng Bộ vi phạm kỷ luật là một thành tích rất đáng biểu dương.

 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đại biểu tham dự Hội nghị.Về phương hướng công tác năm 2014, đồng chí Thứ trưởng thường trực nhất trí với nội dung chương trình công tác và các giải pháp thực hiện mà Văn phòng Bộ đã đề ra; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ Văn phòng Bộ cần tập trung thực hiện tốt là: Giúp lãnh đạo Bộ triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an như: Tổng kết 30 năm đổi mới (trong CAND); Thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phục vụ triển khai thực hiện Hiến pháp mới trong CAND.

Tổ chức triển khai Nghị quyết số 10 của ĐUCATW và Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới”, để các Nghị quyết và Chỉ thị đi vào cuộc sống; theo đó, khẩn trương xây dựng Đề án tăng cường nguồn lực cho lực lượng tham mưu; rà soát lại các quy định về công tác tham mưu để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Cải tiến hơn nữa phương pháp làm việc. Chọn việc, vấn đề  tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Bộ đảm bảo kịp thời, có hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Cải tiến công tác giao ban hàng tháng; hạn chế việc tổ chức các hội nghị; cải tiến, đổi mới các nội dung hội nghị đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm thời gian, tiền bạc.

Thực hiện theo chủ trương chung của Bộ, năm 2014 Văn phòng Bộ cần tiến hành rà soát, đề xuất sắp xếp tổ chức, cắt giảm đầu mối và luân chuyển cán bộ, tăng cường hiệu quả các mặt công tác.

Xây dựng lực lượng cán bộ làm công tác tham mưu theo hướng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ; đồng thời có kế hoạch tố chức cho cán bộ tiếp xúc thực tiễn tại các đơn vị, địa phương. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác tham mưu, bảo đảm tính hiệu quả của công việc và làm tốt công tác bảo mật; Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…
 

Hải Phong
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website