Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Viện Khoa học và công nghệ Bộ Công an

06/07/2020
Sáng 06/7/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học và công nghệ Bộ Công an tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Đảng bộ Viện Khoa học & Công nghệ được thành lập tháng 10/2018 trên cơ sở sáp nhập Viện Kỹ thuật điện tử & Cơ khí nghiệp vụ và Viện Kỹ thuật Hoá học, Sinh học & Tài liệu nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (cũ) theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2020, dưới sự lãnh đạo toàn diện về mọi mặt của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự nỗ lực, đổi mới, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, lãnh đạo Viện Khoa học & Công nghệ đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận. 

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Đại hội

Trong đó, Đảng ủy Viện Khoa học và công nghệ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; về quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật mang tính đặc thù có liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đăng ký và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật để chế tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và một số lĩnh vực quan trọng khác trong Công an nhân dân.
 

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện khoa học và công nghệ nhiệm kỳ mới.


Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và lãnh đạo công tác quần chúng cũng đã được Đảng ủy Viện luôn quan tâm, coi trọng, nhất là ngay sau khi thành lập, nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, quy chế hoạt động, nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác hàng năm và cho cả nhiệm kỳ; kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng sớm đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu quả, thiết thực…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Viện Khoa học và công nghệ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ mới.


Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thời gian tới, Viện Khoa học và công nghệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Đảng trong Công an nhân dân; Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về những định hướng dài hạn, trung hạn trong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ; Tiếp tục đề xuất hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước đối với những chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan đến khoa học công nghệ mang tính đặc thù; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chế tạo các loại sản phẩm chuyên dụng một cách hợp lý, có áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, có tính năng tác dụng cao, sẵn sàng đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công an trước mắt cũng như lâu dài.
 

Toàn cảnh Đại hội.


Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, dân chủ tập trung, chỉ huy thống nhất, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đối với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Đại hội.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học và công nghệ khóa mới gồm 08 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII…

 

 

Minh Lâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website