Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

09/09/2013
Ngày 09/9/2013, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Cục V28) về công tác của đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục V28 đã báo cáo với lãnh đạo Bộ về kết quả công tác của đơn vị thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, Cục V28 đã tập trung thực hiện các mặt công tác trọng tâm, quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…, đạt được nhiều kết quả tích cực.
 

Thứ trưởng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và lãnh đạo Cục V28.Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác mà cán bộ, chiến sỹ Cục V28 đã đạt được, chỉ đạo cụ thể các mặt công tác trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ yêu cầu Cục V28 cần tiếp tục hoàn thiện việc luật hóa các vấn đề về lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, bảo vệ dân phố. Đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Thông tư số 67/2012/TT_BCA quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Triển khai cụ thể các kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc kiện toàn thống nhất thành một Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, cơ sở…

Về vấn đề chế độ, chính sách, cần xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù cho lực lượng làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để thu hút cán bộ có trình độ, năng lực về công tác tại Cục…
 

Song Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website