Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm: Tổng kết công tác khoa học – công nghệ năm 2013 và triển khai công tác năm 2014

27/02/2014
Sáng 27/2/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khoa học – công nghệ năm 2013 và triển khai công tác năm 2014. Phó GS.TS, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thực hiện chương trình công tác khoa học công nghệ năm 2013 của Bộ Công an và chương trình công tác khoa học – công nghệ năm 2013 của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, các đơn vị thuộc Tổng cục có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác nghiên cứu, quản lý ứng dụng khoa học – công nghệ.

Đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Bộ đề xuất Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng nhiều thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công tác chuyên môn, nhất là trong tổng hợp thông tin, tài liệu kỹ thuật hình sự, tàng thư, văn thư lưu trữ, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu công tác chiến đấu của các đơn vị và của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm.

Trên cơ sở thành tích đạt được trong công tác khoa học – công nghệ, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng; trong đó có 02 tập thể được Bộ Khoa học – Công nghệ tặng Bằng khen; 01 tập thể, 02 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân; Bộ Khoa học - Công nghệ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học - công nghệ cho 13 cá nhân thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm.
 

 
 Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Kỷ niệm chương của Bộ Khoa học và Công nghệ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học - công nghệ.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học - công nghệ của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm trong năm 2013 và những năm trước đây, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Chỉ đạo công tác thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh một số vấn đề mà Tổng cục cần phải thực hiện như: Tiếp tục xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ; tổng kết lý luận, tổng kết thực tiễn trong tình hình hiện nay. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, gắn công tác nghiên cứu khoa học với thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng  giúp Đảng, Nhà nước và Bộ Công an hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, xây dựng lý luận về công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới. Quá trình nghiên cứu khoa học gắn với việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho lực lượng phòng, chống tội phạm. Chú trọng vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có khả năng về nghiên cứu khoa học. Kết quả nghiên cứu khoa học phải đưa được vào trong các nhà trường Công an nhân dân, làm nội dung giảng dạy…
 

Thuần Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website