Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an: Quán triệt Luật và 3 Nghị định quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính

22/11/2013
 Ngày 21/11/2013, Tổng cục Cảnh sát  Quản lý hành chính về Trật tự an toàn xã hội (Tổng cục 7), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Phổ biến quán triệt Luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và các Nghị định số 165, 166 và 167 của Chính phủ. Đây là 3 nghị định nằm trong danh mục các nghị  định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý VPHC, được Tổng cục 7 chủ trì xây dựng trên cơ sở thi hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

 Phát biểu khai mạc, Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục 7 nhấn mạnh, Luật xử lý VPHC được ban hành với mục tiêu nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của Pháp lệnh thi hành xử phạt VPHC, góp phần đảm bảo trật tự kỷ cương quản lý hành chính, an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với VPHC, tội phạm trong thời kỳ mới; khắc phục tối đa tình trạng thiếu thống nhất và chồng chéo trong hệ thống pháp luật về xử lý VPHC; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc thực hiện các nghĩa vụ mà Việt Nam đã cam kết trong các điều ước quốc tế, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình hiện nay. 

 

Hội nghị Phổ biến quán triệt Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định liên quan.

 

3 nghị định số 165/2013/ NĐ-CP, 166/2013/ NĐ-CP và 167/2013/ NĐ-CP của Chính phủ được Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an giao cho Tổng cục chủ trì soạn thảo xây dựng là những văn bản pháp luật quan trọng, rất thiết thực, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm đưa Luật xử lý VPHC vào thực tiễn cuộc sống. Trong đó Nghị định 165/2013/ NĐ-CP sẽ quy định về việc sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện VPHC về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường; nghị định số 166/2013/ NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC và nghị định 167/2013/ NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Cả 3 Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-12 -2013. 
 
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Tổng cục đã được phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và 3 nghị định liên quan tới việc thi hành Luật xử lý hành chính nói trên. Từ đó, các đại biểu, lãnh đạo các đơn vị có nhiệm vụ truyền đạt, quán triệt triển khai xuống các cấp cơ sở tại từng đơn vị để nắm bắt, áp dụng đúng đắn, nhanh nhậy trong khi thực thi nhiệm vụ./.
 
Hưng Tâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website